Porady prawne

Osoba uzupełniająca dokument przy biurkuUdzielam porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i spadkowego oraz prawa pracy. Moim Klientom – osobom indywidualnym i podmiotom gospodarczym zapewniam fachowe konsultacje, podczas których rozpoznaje problem, określam podstawę prawną i przedstawiam możliwe do podjęcia kroki. Udzielam wyczerpujących porad dotyczących zarówno merytorycznych aspektów sprawy, jak i postępowania proceduralnego. Moim Klientom zapewniam możliwość pełnego przedyskutowania problemu, omówienie sytuacji faktycznej oraz wgląd w dokumentację i pomoc w dopełnieniu niezbędnych formalności.

W ramach konsultacji prawnych zapewniam również pomoc w kompletowaniu wymaganych dokumentów i udzielam szczegółowych wskazówek dotyczących dalszego postępowania. Zajmuje się także sporządzaniem i weryfikacją treści umów oraz pism procesowych, takich jak: pozwy do sądu, wnioski, zażalenia i sprzeciwy.

W ramach porad prawnych zapewniam:

  • wszechstronne konsultacje prawne;
  • pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji;
  • weryfikację treści pism urzędowych;
  • weryfikację treści umów;
  • sporządzanie treści umów i pism procesowych.