Sprawy cywilne

Dłonie trzymające długopis oraz dokumentSpecjalizuję się w sprawach cywilnych. Prowadzę sprawy z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, a moją domeną są przepisy regulujące przejście prawa własności majątkowych, uzyskiwanie odszkodowań i windykacja należności. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o: ochronę dóbr osobistych, ustalenie prawa własności, ochronę praw lokatorów i innego rodzaju sprawach mieszkaniowych. Zajmuje się również prawem spadkowym i rodzinnym, a tym: postępowaniami rozwodowymi i separacyjnymi oraz ustalaniem prawa do opieki nad dzieckiem.

Korzystającym z moich usług Klientom zapewniam kompleksową obsługę prawną, obejmującą: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów przed sądem i organami administracyjnymi.

 

Czym zajmuje się w ramach prawa cywilnego?

Prowadzone przeze mnie sprawy w obrębie prawa cywilnego dotyczą m.in.:

 • zobowiązań wynikających z umów;
 • dochodzenia roszczeń cywilnych;
 • zniesienia współwłasności;
 • ochrony własności;
 • ochrony posiadania;
 • najmu i dzierżawy;
 • eksmisji;
 • zasiedzenia;
 • naruszenia dóbr osobistych;
 • zapłaty należności;
 • wypłaty odszkodowań;
 • zadośćuczynienia;
 • spraw spadkowych.