Sprawy karne

Uścisk dłoniJako ekspert w zakresie spraw karnych reprezentuje interesy osób oskarżonych, jak również poszkodowanych przestępstwem. Moim Klientom zapewniam kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach postępowania karnego – w postępowaniu przygotowawczym, rozpoznawczym oraz w postępowaniu wykonawczym.

 

Pomoc prawna osobom oskarżonym

Reprezentuję Klientów, przeciwko którym toczone są postępowania z zakresu prawa karnego. Zapewniam ochronę praw Klienta w postępowaniu karnym – również na etapie wszczętego śledztwa na policji i w prokuraturze. Reprezentuję Klientów na rozprawach sądowych, dostosowując linię obrony do charakteru stawianych mu zarzutów oraz udzielam pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym. Występując w obronie osób oskarżonych, dążę do uzyskania jak najniższego wymiaru kary, a gdy to możliwe do umorzenia postępowania lub uniewinnienia Klienta. W przypadku zastosowania wobec Klienta środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, dążę do otrzymania zgody prokuratora na jego uchylenie lub zwolnienie za kaucją. Zajmuje się również sporządzaniem i wnoszeniem apelacji, zażaleń i kasacji,

 

Pomoc prawna osobom poszkodowanym

Zapewniam pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Reprezentuje osoby poszkodowane w sprawach o zniesławienie, w sprawach dotyczących przemocy domowej, pobicia i rozbojów, gróźb karalnych czy stalkingu. Oferuje również pomoc prawną przedsiębiorcom. W ramach udzielanej przeze mnie pomocy prawnej zapewniam wszechstronne wsparcie prawne ofiarom przestępstw, sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania karnego, sporządzam zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wnioski o ściganie. Reprezentując osoby pokrzywdzone w sprawach karnych, działam w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, sporządzamy wnioski i prywatne akty oskarżenia.